Cum sălăşluieşte Duhul Sfânt în noi, oamenii?

Deschizând Sfânta Scriptură, chiar în primele pagini citim: „La început, a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului, şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor!“ (Geneza 1, 1–2).

Dintru început, aşadar, puterea Duhului Sfânt S-a arătat întru zidirea cea nouă. Cu puterile noastre nu vom putea niciodată măsura puterea, mărimea şi lucrarea Duhului Sfânt. Dar vom şti, de bună seamă, când Duhul Sfânt S-a sălăşluit întru noi, după cum ne arată desluşit Sfântul Nichita: „Iar când va băga de seamă cineva că inima lui se umple de bucurie şi de bunătăţile de negrăit ale lui Dumnezeu întru umilinţă, să ştie că se află sub lucrarea Duhului dumnezeiesc. Când, în sfârşit, va simţi mintea sa umplându-se de o lumină de negrăit şi de înţelesurile unei înţelepciuni mai înalte, să se ştie că se petrece pogorârea Mângâietorului în sufletul său, pentru descoperirea visteriilor Împărăţiei cerurilor ascunse în El şi să se păzească pe sine ca pe un palat al lui Dumnezeu şi locaş al Duhului!“ (FilocaliaVI, p. 277).

Totdeauna m-a bucurat nespus de mult să întâlnesc făpturi ale lui Dumnezeu care să-mi inspire bucurie şi netemere. Îmi aduc aminte de prezenţa binefăcătoare a Părinţilor: Benedict Ghiuş, Arsenie Papacioc, Ilie Cleopa, Paisie Olaru, Nifon Bărbieru, Sofian Boghiu, Ioan Ivan, Vasile Ignătescu, Vasile Vasilache, Emanoil Branişte, Constantin Popescu, Mircea Păcurariu, Ştefan Alexe, Constantin Galeriu, Onisie Moraru, Nicolae Neaga şi a atâtor altora pe care nu-i mai pomenesc aici, cu speranţa că voi face cândva câte un medalion fiecăruia.

Simţeam că Duhul Sfânt lucrează în ei cu putere şi că răspândesc în jurul lor putere şi bucurie mângâietoare.

De aceea, ne vom reaminti ce scrie Sfântul Nichita Stithatul: „Când ajunge cineva la împărtăşirea de Duhul Sfânt şi cunoaşte sălăşluirea Lui în sine printr-o oarecare lucrare şi bună mireasmă de negrăit, în aşa măsură că această bună mireasmă străbate şi la suprafaţa trupului, atunci el nu mai rabdă să rămână mai departe în hotarele firii. Ci schimbându-se cu schimbarea cea bună a dreptei celui Preaînalt, uită de mâncare, de somn, îşi biruieşte trebuinţele trupeşti, dispreţuieşte odihna trupească, şi toată ziua fiind în osteneli şi în sudorile nevoinţei, nu simte vreo oboseală sau sila vreunei trebuinţe fireşti cum este foamea, setea, somnul sau celelalte trebuinţe ale firii. Căci dragostea lui Dumnezeu s-a revărsat în chip nevăzut, însoţită de o bucurie negrăită, în inima lui!“ (Filocalia VI, p. 283).

Atunci când vom simţi că pornirile spre păcat sunt înfrânte şi lacrimile inundă fiinţa noastră, vom înţelege mai bine ce spune acelaşi Sfânt Nichita, atunci când scrie, plin de Duhul Sfânt: „Dacă ai cunoscut că pornirea spre patimi este nelucrătoare în tine şi lacrimile umilinţei şi ale smeritei cugetări izvorăsc din ochii tăi, să ştii că a venit la tine Împărăţia lui Dumnezeu şi ai zămislit pe Duhul Sfânt!“ (Filocalia VI, p. 295).

Lupta noastră se impune a fi plină de stăruinţă, pentru a ajunge la biruinţa care ne aduce acea bucurie care nu se va lua de la noi. Iar lupta cea bună este aceea care se duce pentru curăţirea vasului, adică a trupului şi a sufletului nostru, de toate păcatele care l-au covârşit. Să ascultăm pe Sfântul Grigore Sinaitul ce ne spune despre aceasta: „Deci precum trupul fără duh este mort şi nesimţitor (Iacob 2, 26), aşa cel omorât de patimi, prin nesocotirea poruncilor după botez, se face nelucrător şi neluminat de Duhul Sfânt şi de harul lui Hristos. El are Duhul prin credinţă şi naştere din nou, dar este nelucrător şi în nemişcare din pricina morţii sufleteşti. Căci sufletul fiind unul, iar mădularele trupului multe, el le ţine, le face vii şi le mişcă pe toate cele în stare de viaţă. Dar pe cele secate de vreo neputinţă întâmplătoare le poartă în sine ca moarte şi nemişcate, dar rămân fără viaţă şi nesimţitoare!“ (Filocalia VII, p. 185).

Şi aici vom adăuga transmiterea Duhului Sfânt, în chip cu totul special, asupra celor chemaţi să facă o lucrare cu totul ieşită din comun. Este vorba de darul Preoţiei, despre care Sfântul Grigore Palama ne-a lăsat scris: „Iar dăruirea Sfântului Duh se face prin atingerea mâinilor trupeşti (Fapte 8, 17), care transmite celui ce se apropie cu sinceritate şi cu adevărat lucrarea dumnezeiască şi harul dumnezeiesc, care, la rândul ei, se transmite prin aceasta iarăşi altuia, şi trece prin succesiune, întinzându-se împreună cu tot timpul!“ (Filocalia VII, p. 396).

În tălmăcirea Părintelui Stăniloae ar fi: numai cu puterea necreată harul pătrunde în tot trupul şi se poate transmite şi prin trup. Acest fapt explică şi succesiunea apostolică a transmiterii harului.

Aşadar, este bine ştiută marea responsabilitate a celor care poartă harul preoţiei lucrătoare. Vom vedea de îndată ce spune Sfântul Simion Noul Teolog despre cele de mai sus: „Va pune cineva foc în sân, zice înţeleptul, şi nu-şi va arde hainele (Pilde 6, 27). Iar eu zic: Cine nu va arde şi nu se va umple de strălucire, şi nu va răspândi şi el fulgerile dumnezeirii, pe măsura curăţirii şi a împărtăşirii de foc, dacă va primi în inimă focul ceresc neacoperit? Căci împărtăşirea urmează curăţirii, iar curăţirea urmează împărtăşirii!“ (Filocalia VI, p. 74).

Nouă, celor ce vieţuim aici, pe pământ, atât mirenilor, cât şi clericilor, ni s-a dat din puterea Duhului Sfânt — celor dintâi — mirenilor — de a avea puterea vieţuirii de zi cu zi, iar clericilor, puterea de a sfinţi întru lucrarea Duhului Sfânt, Carele pretutindenea este şi pe toate le plineşte.

Şi unora şi altora — mirean şi cleric — Dumnezeu ne cere curăţire de patimile cele rele ce ne-au cuprins, pentru a putea face loc Duhului Sfânt ca să Se sălăşluiască în inima şi sufletul nostru.

Atunci vom răspândi fulgerele dumnezeirii, având în inimă focul ceresc neacoperit!

Să ne rugăm lui Dumnezeu ca aşa să fie!

Calinic Argeșeanul, Cu pana printre idei, vol. I, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 2017.

Postarea comentariilor presupune implicit acceptarea termenilor si conditiilor stabite de ZiarulRezist.Ro.

- Nu sunt permise mesaje cu tenta antisociala, cu caracter xenofob (rasist), obscene sau injurioase.
- Nu sunt permise atacurile la persoana sau comentariile care contin amenintari sau violeaza viata privata a cuiva.
- Utilizatorul este singurul responsabil de continutul mesajelor si isi asuma consecintele in cazul unor actiuni in justitie.
- Administratorul acestui site isi rezerva dreptul de a sterge comentariile care nu respecta regulile de mai sus si de a restrictiona accesul utilizatorului respectiv pe site.
- ZiarulRezist.Ro nu raspunde pentru opiniile postate in cadrul comentariilor, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

AFISARE
ASCUNDE
panouri radiante incalzire in pardoseala beton amprentat