Și tu poți deveni jandarm! Vezi locurile disponibile și condițiile de admitere

Ieri, 09 mai, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş s-au prezentat 34 de elevi
ai Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, pentru efectuarea
stagiului de practică prevăzut în programa de învăţământ .
Stagiul de practică se desfăşoară în perioada 09.05 – 31.08.2018 şi a debutat cu un program
de acomodare cu specificul inspectoratului, elevii urmând a fi repartizaţi în cadrul structurilor
operative ale unităţii. În cadrul activităţilor de pregătire, în perioada 09.05 – 03.08.2018, viitorii
jandarmi vor fi planificaţi în misiuni de ordine şi siguranţă publică, iar în perioada 06.08 –
31.08.2018 vor desfăşura activităţi specifice misiunii de pază şi protecţie instituţională, având
posibilitatea să îşi pună în practică noţiunile teoretice dobândite în timpul orelor de curs.
Pe întreaga perioadă a stagiului de practică, elevii sunt îndrumaţi de tutori jandarmi cu
experienţă în activitate profesională.
Totodată, pentru anul de învăţământ 2018-2019, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în
vederea scoaterii la concurs locuri pentru admiterea la instituţiile de formare profesională iniţială
care pregătesc necesarul Ministerului Afacerilor Interne sesiunea de admitere august – septembrie
2018 şi sesiunea de admitere ianuarie 2019 după cum urmează:

1. Numărul de locuri pentru sesiunea de admitere  universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru
romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
o 43 locuri alocate Jandarmeriei Române;
o 6 locuri alocate SPP;
o 1 loc alocat SIE;
 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru
învăţământul cu frecvenţă redusă –
domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare
de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.
b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani
– 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).
c) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri
alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).
d) Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 2 locuri alocate M.A.I.,
specialitatea militară Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică -„Logistică”.
e) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 21 locuri alocate M.A.I.
conform specialităţilor, astfel:
o 2 locuri – Managementul organizaţiei – Artilerie şi rachete;
o 1 loc – Managementul organizaţiei – Geniu;
o 1 loc – Managementul organizaţiei – Apărare CBRN;
o 2 locuri – Managementul organizaţiei – Auto;
o 2 locuri – Inginerie şi management în domeniul comunicațiilor militare –
Comunicaţii şi informatică;
o 5 locuri – Contabilitate și informatică de gestiune – Finanţe-contabilitate;
o 8 locuri – Administraţie publică – Logistică;
f) Academia Tehnică Militară Bucureşti – 33 locuri alocate M.A.I. conform
următoarelor specialităţi, astfel:
o 4 locuri – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
o 7 locuri – Materiale energetice şi apărare CRBN;

o 2 locuri – Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi;
o 5 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
o 3 locuri – Echipamente şi sisteme de comandă și control pentru autovehicule;
o 4 locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate;
o 3 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
o 5 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.
g) Institutul Medico-Militar – 12 locuri alocate M.A.I. (Direcţia Militară), specialitatea
militară „Medicină generală” astfel: 7 locuri Bucureşti şi 5 locuri Târgu Mureş;
h) Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Facultatea de Management
Aeronautic, 13 locuri alocate M.A.I. (IGAV), astfel:
o 10 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Aviaţie piloţi;
o 3 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Radiolocaţie;
i) Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – Facultatea de Inginerie
Marină, 6 locuri alocate M.A.I., astfel: 2 locuri Inginerie marină şi navigaţie – Electromecanică
navală şi 4 locuri Inginerie electrică – Electromecanică;
j) Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”
Piteşti – 8 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
o 5 locuri – Auto;
o 1 loc – Tehnică de comunicaţii;
o 1 loc – Operare şi mentenanţă echipamente informatice;
o 1 loc – Administrare sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică.
k) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia” –
5 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel: Aeronave şi motoare de aviaţie.
l) Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”
Constanţa – 66 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
o 7 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană;
o 11 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală;
o 8 loc – Comunicaţii navale şi observare semnalizare;
o 12 loc – Motoare şi maşini navale;
o 28 loc – Motoare şi instalaţii electrice navale;

2. Numărul de locuri aprobate pentru sesiunea de admitere ianuarie 2019:
Învăţământ postliceal pentru formarea subofiţerilor, învăţământ cu frecvenţă, durata
studiilor: 1 an
a) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani
– 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi):
o 317 locuri alocate Jandarmeriei Române;
o 25 locuri alocate S.I.E.;
o 8 locuri alocate S.P.P.;
b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri
(din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi):
o 335 locuri alocate Jandarmeriei Române;
o 15 locuri alocate S.I.E.;
CRITERII DE RECRUTARE PENTRU OFIŢERI, MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI
Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului
Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. precum şi în cele ale Ministerului Apărării
Naţionale pe locuri M.A.I., candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr.
177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului
Afacerilor Interne, următoarele condiţii şi criterii specifice:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, aptitudinea/inaptitudinea se
constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare
psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată
inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul
respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere
în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de
admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidaţii la examenele de

admitere în instituţiile de învăţământ;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în
societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru
candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la
instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de
vară;
n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia
candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii
Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Cererile de înscriere/participare la sesiunea de august – septembrie 2018 şi ianuarie
2019 se depun de candidaţi pentru locurile MAI la unităţile de recrutare până la următoarele
date limită:
a) 25 mai 2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august
2018 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi la instituţiile de învăţământ care pregătesc
personal pentru MAI (din structura MApN şi SRI);
b) 15 iunie 2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august –
septembrie 2018 la şcolile postliceale ale MAI;
c) 23 noiembrie 2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie
2019 la şcolile postliceale ale MAI.
Data limită de depunerea dosarelor este de 12 iunie 2018 pentru instituţiile de
învăţământ superior (ale MAI, MApN şi Serviciului Român de Informaţii, denumit în continuare
SRI) şi şcolile postliceale ale MApN, 06 iulie 2018 (sesiunea august – septembrie 2018)
respectiv 14 decembrie 2018 (sesiunea ianuarie 2019) pentru şcolile postliceale ale MAI .
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş
din municipiul Piteşti, Aleea Negoiul nr. 2, Serviciul Resurse Umane 0248/211505,
0248/211502 interior 24531 / 24500.

Postarea comentariilor presupune implicit acceptarea termenilor si conditiilor stabite de ZiarulRezist.Ro.

- Nu sunt permise mesaje cu tenta antisociala, cu caracter xenofob (rasist), obscene sau injurioase.
- Nu sunt permise atacurile la persoana sau comentariile care contin amenintari sau violeaza viata privata a cuiva.
- Utilizatorul este singurul responsabil de continutul mesajelor si isi asuma consecintele in cazul unor actiuni in justitie.
- Administratorul acestui site isi rezerva dreptul de a sterge comentariile care nu respecta regulile de mai sus si de a restrictiona accesul utilizatorului respectiv pe site.
- ZiarulRezist.Ro nu raspunde pentru opiniile postate in cadrul comentariilor, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

AFISARE
ASCUNDE
panouri radiante incalzire in pardoseala beton amprentat